PRÍČINY ARTRÓZY

Artróza môže mať ale oveľa viac príčin, ako dve vyššie uvedené. Tzv. štrukturálne príčiny, ktoré sú dané anatomickou stavbou, napr. vrodená dysplázia (porucha vývoja a rastu kĺbu), nerovnaká dĺžka končatín, hypermobilita kĺbov... Veľmi časté sú tzv. poúrazové príčiny, kedy najčastejšie vplyvom chronickej mikrotraumatizácie plynúcej z neadekvátnej záťaže či vplyvom kĺbového zranenia (vnútrokĺbové zlomeniny, vykĺbenie, zanedbané vyvrtnutia! ...) dochádza k nestabilite kĺbu a následkom toho potom k nerovnomernému zaťažovaniu kĺbovej chrupavky a poúrazovej artróze. Neblahý vplyv na kĺby má z hľadiska artrózy aj cukrovka alebo dna, ako choroby, ktoré radíme medzi tzv. metabolické príčiny a ďalej sú známe aj príčiny zápalové (napr. reumatoidná artritída).

 

 

späť