REVMATOIDNÁ ARTRÓZA

Reumatoidná artritída je veľmi nepríjemné zápalové ochorenie, ktoré sa najčastejšie prejavuje zápalom, nepríjemnou bolesťou kĺbov a ich následným poškodením. Reumatoidná artritída nie je choroba iba kĺbov, ale postihuje aj ostatné orgány ľudského tela. Závažná je táto artritída v tom, že znižuje kvalitu života chorých a zároveň skracuje dĺžku ich života v priemere až o cca 7 rokov. Reumatoidná artritída postihuje asi 1% populácie a často sa prejavuje už v mladom veku. Začiatok reumatoidnej artritídy môže byť pomalý rovnako tak ako akútne. V počiatku býva artritídou postihnutý jeden kĺb alebo aj viacerých kĺbov súčasne.

 

 

späť