STUPNE ARTRÓZY

Štádií artrózy je niekoľko a záleží hlavne na tom, ako ich hodnotíme. Najčastejšie rozdelenie je na základe rádiologického vyšetrenia, kedy artrózu rozdeľujeme do 4 stupňov, pričom 1. stupeň je najmiernejšie a 4. najrozvinutejšie.

štádium 1

zúženie kĺbovej štrbiny (v dôsledku stenčovanie chrupavky).

štádium 2

progresia zúženie kĺbovej štrbiny, ľahké nerovnosti kĺbových plôch, subchodrálna sklerotizácia.

štádium 3

progresia zúženie kĺbovej štrbiny, tvorba marginálnych osteofytov, osteoporóza, pseudocysty, osteoskleróza.

štádium 4

vymiznutie kĺbovej štrbiny, deformácie kĺbových koncov kostí, splývanie pseudocysty, osteonekrotické zmeny, patologické postavenie kĺbov (ťažká artróza). Práve pri tomto stupni ochorenia je už indikovaná kĺbová náhrada - endoprotéza.

 

 

 späť